usluge

MOTO SEKOL VRŠI SLJEDEĆE USLUGE

- servis motocikala u garantnom i vangarantnom roku
- generalno uređenja motora
- motoelektrika
- izmjena guma i balans kotača
- sve ostale usluge potrebne za Vaš motor


OSIGURANJA

- obavezno osigaranje vozila
- kasko osiguranje
- životno osiguranje
- osiguranje imovine